Het nieuwe rijden

car2

Veilig rijden, brandstof besparen en vriendelijk zijn voor het milieu.

Het nieuwe rijden, ook wel zuinig rijden genoemd, Het nieuwe rijden is veilig en bespaart brandstof. In de prak-tijk zien wij dat veel automobilisten nog rijden op de manier die ze 25 jaar geleden hebben geleerd. Bij autorij-school Utrechtcity leert je ook het nieuwe rijstijl- het milieu vriendelijk en zuinig rijden methodes. Bij het nieuwe rijden gaat het niet om veel grote aanpassingen, maar om relatief kleine aanpassingen die veel opleve-ren. Voor meer informatie neem contact op

Contactformulier